Jedná se o sofistikovaný systém, který nám nejen pomáhá v každodenním rozhodování, ale také v řešení všech našich životních situací. Pod tyto spadají jak naše finanční situace a vztahové problémy, tak i naše zdraví. Tento systém byl vytvořen roku 2007.

V „Navrácení duše do původní rovnováhy“ vyhledáme z jaké unikátní vesmírné energie je duše stvořená a odkud pochází. Tato energie nám dává určité a neměnné předpoklady, talent a schopnosti. Dává nám ale také naše reakce na životní situace. Dále zjistíme odkud duše pochází. Také původ duše s sebou nese určité pozitivní a negativní aspekty. Když jsme si jich vědomi, dokážeme je pak lépe využít, nebo je (ty negativní) překonat.  

„Navrácení duše do původní rovnováhy“ používá pro přístup k informacím o duši Akašické záznamy, které jsou jakousi databází vesmíru obsahující veškeré informace. „Navrácení duše…“ je komplexní systém, který s použítím konkrétních a speciálně formulovaných otázek, dokáže rozplést historii duše. Dokážeme zjistit které zábrany a karmické bloky nás stále podvědomě ovlivňují v naší současné, fyzické existenci. Jinými slovy, jakou karmu z minulých životů si neseme. Poté tyto negativní energetické bloky odstaníme a zábrany odblokujeme.